Spigot 1.8.8 – Creative

Spis treści

 

Krótki opis paczki

Paczka pluginów creative jest paczką która posiada wszystkie podstawowe pluginy, które są potrzebne do automatycznego serwera creative. Pluginy w tej paczce dodają możliwość logowania, wysyłania automatycznych wiadomości, usuwania przedmiotów leżących na ziemi, rangi, automatyczne działki, zarządzanie mapą, oraz wiele przydatnych komend.

 

Pluginy

Paczka posiada takie pluginy jak:

 • AuthMe v5.0
 • AutoMessage v2.5.4
 • Clearlag v2.8.2
 • Essentials v2.x
 • EssentialsChat v2.x
 • EssentialsSpawn v2.x
 • PermissionsEx v1.23.3
 • PlotSquared v3.2.15
 • Vault v1.5.6-b49
 • Worldedit v6.1
 • Worldguard v6.1

 

Rangi + komendy/uprawnienia

Gracz (Ranga domyślna):

 • /spawn
 • /warp
 • /warp list
 • /rules
 • /msg
 • /helpop
 • /help
 • /tpaccept
 • /sethome
 • /home
 • /list
 • /tpa
 • Podstawowe uprawnienia do pluginu odpowiedzialnego za działki.

H@:

 • Dostęp do wszystkich uprawnień