Spigot 1.8.8 – Survival

Spis treści

 

Krótki opis paczki

Paczka pluginów survival jest paczką która posiada wszystkie podstawowe pluginy, które są zalecane na serwerze minecraft. Pluginy w tej paczce dodają możliwość logowania, wysyłania automatycznych wiadomości, usuwania przedmiotów leżących na ziemi, rangi, ograniczenie wielości mapy, zarządzanie mapą, oraz wiele przydatnych komend.

 

Pluginy

Paczka posiada takie pluginy jak:

 • AuthMe v5.0
 • AutoMessage v2.5.4
 • Clearlag v2.8.2
 • Essentials v2.x
 • EssentialsChat v2.x
 • EssentialsSpawn v2.x
 • PermissionsEx v1.23.3
 • Vault v1.5.6-b49
 • WorldBorder v1.8.4
 • Worldedit-bukkit v6.1
 • Worldguard v6.1

 

Rangi + komendy/uprawnienia

Gracz (Ranga domyślna):

 • /spawn
 • /warp
 • /warp list
 • /rules
 • /msg
 • /helpop
 • /help
 • /kit
 • /kit tools
 • /tpaccept
 • /sethome
 • /home
 • /list

VIP:

 • Wszystkie uprawnienia gracza, oraz:
  • /tpa
  • /kit dtools
  • /back

SVIP:

 • Wszystkie uprawnienia VIPa, oraz:
  • /workbench
  • Możliwość pisania na kolorowo.

Budowniczy:

 • Wszystkie uprawnienia gracza, oraz:
  • /gamemode
  • Wszystkie uprawnienia z pluginu WorldEdit.

Moderator:

 • Wszystkie uprawnienia gracza, oraz:
  • /ban
  • /banip
  • /kick
  • /afk
  • Możliwość pisania na kolorowo.

KidAdmin:

 • Wszystkie uprawnienia moderatora, oraz:
  • /gamemode
  • /tp
  • /vanish
  • /fly
  • /give
  • /speed
  • /weather
  • /setwarp
  • Wszystkie uprawnienia z pluginu WorldEdit.
  • Wszystkie uprawnienia z pluginu WorldGurad.

Admin:

 • Dostęp do wszystkich uprawnień

H@:

 • Dostęp do wszystkich uprawnień